About Us

 BARAME TECHNOLOGY CONSTRUCTION CO.,LTD.

ก้าวแรกของ "บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จำกัด" ภายใต้การริเริ่มของทีมงานผู้ก่อตั้งที่มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจจริงในการสร้างสรรค์ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ประกอบกับการได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานที่ดีแล มีความรักในสายงานมานานกว่า 17 ปี จนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านสายงาน วัสดุเคมีภัณฑ์งานก่อสร้าง เป็นอย่างดี จนเป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จึงได้เริ่มก่อตั้งบริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จำกัด ขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557  ในฐานะบริษัทผู้จัดจำหน่ายและให้บริการงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ นำเข้าวัตถุดิบจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าชั้นนำทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับสากล ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 608/89 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.10230

บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานสำคัญ ๆ ให้เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างงานโครงการต่าง ๆ แบบครบวงจร ทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบ ฯลฯ ภายใต้คำนิยามของบริษัทฯ ว่า "ONE OF THE LEADING OF INNOVATION FOR CONSTRUCTION" เรา คือหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมงานก่อสร้าง, อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจในการดูแลการติดตั้งระบบ ที่จำเป็นสำหรับโครงการก่อสร้าง เช่น งานเคมีเคลือบพื้นอุตสาหกรรม งานเคมีเคลือบพื้นเพื่อความสวยงาม ทั้งภายในและภายนอก งานเคมีเคลือบพื้นอาคารลานจอดรถ งานพื้นสนามกีฬาหญ้าเทียม งานระบบพื้นสนามกีฬาเอนกประสงค์ งานลานกีฬาและลู่วิ่ง ทั้งภายในและภายนอก พร้อมอุปกรณ์กีฬาครบวงจร งานโครงสร้างและระบบหลังคาผ้าใบรับแรงดึงสูง รวมถึงวัสดุเคมีภัณฑ์งานก่อสร้างพิเศษ อื่นๆ

ผลการทำงานที่โดดเด่น จากการทำงานขายผนวกกับความรู้จัก ระบบด้านเทคนิควิศวกรรมวัสดุ ของทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนและผ่านประสบการณ์ทำงานหน้างานอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถดูแลงานด้านต่าง ๆได้ครอบคลุม โดยเฉพาะ ทีมงานของเรา ประกอบไปด้วยวิศวกรและหัวหน้างานที่มีความรู้และความสามารถในการ บริหารทีมงานเป็นอย่างดี เพียบพร้อมด้วยทีมช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ในงานและ เปี่ยมไปด้วยทักษะการทำงานอย่างยอดเยี่ยม จึงมั่นใจได้ว่า ทุกครั้งที่เลือกใช้ บริการจากเรา ท่านจะได้รับผลงานที่ดีเยี่ยมจากทีมงานระดับมืออาชีพจากเรา ดังที่บริษัทฯ ได้ตั้งปณิธานของการทำงานว่า "INTEGRITY + INNOVATIVE" ซึ่งนั่นหมายถึง ความพึงพอใจของลูกค้า ถือ เป็นภาระกิจของเรา

บริษัทเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทุกภาคส่วน จนวันนี้บริษัทยังยึดมั่นที่จะก้าวต่อไปในการพัฒนาบุคลากร สรรหาสินค้าคุณภาพ ยกระดับการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเติบโตเคียงคู่ไปกับอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยตลอดไป

บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรา

 

Scroll To Top