WELCOME TO BARAME TECHNOLOGY CONSTRUCTION CO.,LTD.

บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทรับเหมา ออกแบบ ก่อสร้าง แบบครบวงจร เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานสำคัญๆ
จากภาครัฐและเอกชน ให้เป็นผู้ออกแบบ-ก่อสร้าง ทั้งงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบ และงานติดตั้งระบบพื้นพิเคษชนิดต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงสร้าง
ก่อสร้าง อาทิเช่น งานเคมีภัณฑ์เคลือบผิวพื้น  เราเป็นตัวแทนจำหน่าย และติดตั้งงานระบบพื้นชนิดพิเศษ ที่ได้รับการฝึกฝนมีประสบการณ์ทำงานอย่างมืออาชีพ

เราสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพมากมาย

construction

เราคือมืออาชีพสำหรับงานก่อสร้าง

Sample  image
งานรับเหมาทุกประเภท

บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จำกัด
เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ที่ให้บริการด้านวิชาชีพในการรับเหมาก่อสร้าง
โดยบุคลากรหลักที่มีความรู้

Sample  image
ที่ปรึกษาโครงการ

บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จำกัด
มีบริการที่ปรึกษาโครงการ ทั้งโครงการเล็กและโครงการใหญ่ วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ การสำรวจ

Sample  image
วางแปลนและออกแบบ

บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จำกัด
มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงานก่อสร้างและซ่อมแซมแต่ละประเภท คอยออกแบบและวางแปลนแผนการก่อสร้าง ตั้งแต่ต้นจนจบ


Scroll To Top